De vijf basis principes van improvisatie theater

De basis om optimaal samen te werken in een levendige altijd veranderende omgeving.

  1. Zeg ‘Ja en’ in plaats van ‘Ja, maar…’ Accepteer wat er al is en vul hier iets bij aan
  2. Plan niet te veel, het gaat toch altijd anders dan je denkt. Probeer te zien wat er hier-en-nu gebeurt en reageer hier op.
  3. Heb lef, zoek het ‘gevaar’ op. Doe iets buiten je comfortzone en wees niet bang om fouten te maken, je bent veilig.
  4. Laat de ander schitteren, maak er werk om elkaar een goede tijd te bezorgen.
  5. Gebruik de kracht van humor, lach om jezelf en de situatie. Relativeer.

Als facilitator improvisatie voorzie ik in games uit het improvisatie theater waarbij je exact het gedrag ervaart die passen bij jouw vraag. Altijd in het kader van de bovenstaande principes.
Onlangs heb ik een scholengroep begeleid tijdens een fusie waarbij men gezamenlijk de nieuwe kernwaarden heeft ervaren. Zo werd het inzichtelijk, voelbaar en bespreekbaar wat de gezamenlijke nieuwe koers gaat worden.