Ik verzorg Intervisie en supervisie.

Focus:
Bij intervisie ligt de focus op het delen van praktijkervaringen, het bespreken van casussen, het verkennen van verschillende perspectieven en het geven van advies en feedback aan elkaar volgens een vaststaande procedure.
Bij supervisie ligt de focus meer op het individu en zijn/haar persoonlijke en professionele groei. De supervisant brengt zijn/haar eigen ervaringen, uitdagingen en leervragen in en werkt samen met de supervisor aan het verkennen van deze kwestie in het bijzijn van de ander supervisanten.
Structuur:
Tijdens intervisie hebben de deelnemers zelf veel inspraak. Als intervisie begeleider zal ik vooral het proces van reflectie organiseren en faciliteren. Het zijn meestal vier bijeenkomsten per jaar.
Als supervisor ben ik gids en mentor voor de supervisanten en nodig uit tot reflecteren, supervisie is intensiever en meestal 8 tot 12 bijeenkomsten
Doel:
Het primaire doel van intervisie is peer-to-peer leren en ondersteuning binnen een gelijkwaardige groep van collega’s met vergelijkbare ervaringen of functies. Het draait om het delen van kennis, ervaringen en het verkennen van oplossingen voor professionele uitdagingen.
Supervisie richt zich meer op het individu en zijn/haar professionele ontwikkeling. Het doel van supervisie is om de professionele groei en competentie van een individu te bevorderen door middel van begeleiding, feedback en reflectie.
Status:
Intervisie vindt plaats tussen gelijken, waarbij de deelnemers over het algemeen gelijke autoriteit en status hebben. Er is geen formele hiƫrarchie binnen de groep. Ik begeleid het proces en zorg er voor dat iedereen voldoende aan bod komt.
In supervisie is er meer een hiƫrarchie tussen de supervisor en de supervisant. Als supervisor met meer kennis en ervaring fungeer ik meer als een mentor voor de supervisant.