Trainingsacteren

Acteren binnen communicatietrainingen is een specialisme. Ik gebruik alle gangbare acteertechnieken en zet deze in om het leerdoel te bereiken. Veelal speel ik vanuit improvisatie. Ik reageer op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist. Mijn rol staat dus niet vast. Mijn emoties, gedachten en handelingen worden namelijk gevormd door het gedrag van de cursist. Naast het spelen van een personage, geeft ik feedback aan de cursist van uit mijn rol.
Mijn doel is: via mijn spel bij de cursist een ervaringsmoment te creëren. Een moment waarbij het denken, voelen en handelen één zijn. Op dat moment ervaart de cursist daadwerkelijk wat zijn gedrag bij de ander oproept. Zo leert hij/zij of manier van communiceren effectief is en krijgt men de mogelijkheid om nieuw gedrag uit te proberen
Feedback geven vormt een essentieel onderdeel van mijn werk. Deze feedback is concreet van aard en op de praktijk gericht.
Het theoretisch inkaderen van wat er tijdens het spel naar boven is gekomen, behoort in eerste instantie tot de rol van de trainer. Toch komt het voordat de taken van de trainer en de trainingsacteur overlappen. Hiervoor maak in vooraf aan iedere bijeenkomst een duidelijke afspraak.
Omdat ik als trainingsacteur kennis heb over de achtergronden van gedrag en communicatie kan ik nauwkeurig vertellen wat ik dacht, voelde en beleefde. Het zorgt er namelijk voor dat ik heel nauwgezet kan aangeven wat het gedrag en de manier van communiceren bij het personage deed. Hiervoor zorg ik natuurlijk dat het positief en opbouwend is.
Praktische co-trainer
Ik word ook vaak als co-trainer ingezet. Ik neem dan de verantwoordelijkheid over enkele onderdelen van de training. Bijvoorbeeld als het gaat improvisatie games of ontspanning oefeningen. Of om basale communicatieve vaardigheden als Luisteren Samenvatten en Doorvragen. Soms gebeurt dit met de hele cursistengroep. Maar het kan ook zo zijn dat de grote groep wordt gesplitst in kleinere cursistengroepen. Ik ga dan met dit kleinere groepje aan de slag, speel dan in de oefengesprekken en ben tevens de trainer.